Автор книги: A. Judins

Название книги:
Krimināltiesību jēdzienu skaidrojošā vārdnīca