Автор книги: Alan Baker

Название книги:
Invisible Eagle- The Hidden History of Nazi Occultism